Start Daar Bij Die Molen bij de WUR

DaarBijDieMolen in actie

Enkele dagen geleden vond de eerste echte test van ‘Daar bij die molen’ plaats bij de WUR in Wageningen. Veertien studenten en twee experts hebben de eerste bijdrage geleverd aan het genereren van een collectieve kaart voor de energietransitie van Nederland. Het doel van deze interactieve sessie was het plaatsen van in totaal 100 windmolens en 100 hectare zonneveld. Die dagdoelstelling is voor de zonnevelden ruim gehaald en voor de windmolens net niet. Tijdens het proces kwamen verschillende patronen en benaderingen naar voren.

 

Een aantal deelnemers ziet windturbines als een bron van verstoring waar natuurgebieden en woonomgevingen tegen moeten worden beschermd. Windturbines worden bovendien door deze deelnemers gezien als horizonvervuiling het Nederlandse landschap. Deze ‘beschermende’ benadering resulteert in ‘solitaire’ windturbines die zo ver mogelijk uit de buurt van stedelijke nederzettingen en gevoelige natuurlijke omgevingen zijn geplaatst.

 

Aan de andere kant worden zowel windturbines als zonnepanelen gezien als potentiële middelen om nieuwe landschappen te maken, met nieuwe ruimtelijke kwaliteit. Deze ‘progressieve’ benadering daagt uit om anders naar het landschap te kijken. Voorbeelden zijn het plaatsen van windturbines langs infrastructuur, zoals snelwegen of kanalen, maar ook het maken van energielandschappen als bufferzones om stedelijke groei te beheersen en te sturen of natuurgebieden juist te beschermen tegen stedelijke ontwikkeling.

 

De eerste test was daarmee een geslaagde en interessante ervaring die meteen het potentieel van inclusieve en interactieve ontwerpmodellen benadrukt. Deze ervaring suggereert dat ‘Daar bij die Molen’ inderdaad kan werken als een gemeenschappelijke basis waar verschillende, vaak conflicterende, praktische, structurele, ecologische, esthetische en ruimtelijke zorgen over de energietransitie tegelijkertijd worden uitgedrukt. En waar de inwoners van Nederland kunnen worden betrokken bij de processen die consequenties hebben voor hun woonomgeving.

Deel dit: