Daar Bij Die Molen op GO!RES bijeenkomst Arnhem

Vrijdag 11 oktober zal Daar Bij Die Molen aanwezig zijn bij de bijeenkomst van de GO!RES in Arnhem. GO!RES staat voor ‘Governance, Ontwerp en Regionale Energie Strategieën’ en is een programma dat wordt georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool en dat door deze partijen wordt aangeboden in samenwerking met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

“In de GO! RES-bijeenkomsten staat de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord centraal. Op dit moment wordt in dertig regio’s door gemeenten, provincies en waterschappen intensief samengewerkt om de nationale doelen uit het Klimaatakkoord samen met lokale stakeholders naar Regionale Energiestrategieën (RES’en) te vertalen. Een complex bestuurlijk proces, waarin veel belangen spelen en soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wat vaststaat is dat al die keuzes een fysieke impact op de ruimtelijke inrichting van ons land zullen hebben. Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke inrichting niet uit het oog verloren raakt bij deze keuzes is het belangrijk ontwerpers van meet af aan bij dit ambtelijke en bestuurlijke proces te betrekken. Zij kunnen de ruimtelijke consequenties van keuzes inzichtelijk maken, verschillende toekomstscenario’s verkennen en helpen om effectieve implementatiestrategieën te ontwikkelen. GO! RES is bedoeld om de kansen die dit biedt te tonen en de RES’en hierbij op weg te helpen.” (bron: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)

U kunt zich via de site van het Stimuleringsfonds aanmelden of via deze link.

We zullen proberen tijdens de GO!RES weer nieuwe plaatsingen van wind en zon op te halen, zodat we dichter bij het hoofddoel voor Nederland komen. De dagdoelstelling zetten we op 100 windmolens en 300 ha. zonneveld.

Deel dit: